องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]150
162 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 11 ต.ค. 2564 ]218
163 ประกาศรายงานผลการจัดการลดพลังงานฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ต.ค. 2564 ]115
164 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ต.ค. 2564 ]92
165 ประกาศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]40
166 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]77
167 ประกาศ ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]188
168 แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.ย. 2564 ]230
169 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 16 ก.ย. 2564 ]260
170 โครงการปรุงดิน ถิ่นนาข้าว ชาวด่านช้าง [ 14 ก.ย. 2564 ]170
171 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (ถนนสายดอนหัน-โนนเพ็ด) [ 8 ก.ย. 2564 ]263
172 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการปรุงดินถิ่นนาข้าว ชาวด่านช้าง แจ้งความประสงค์ได้ที่ กองการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นม. ตั้งแต่วันที่ 3-8 กนยายน 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]216
173 ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]135
174 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายเขียวไปศาลปู่ตา) [ 26 ส.ค. 2564 ]272
175 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนายเทียม) [ 26 ส.ค. 2564 ]212
176 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายเขียว) [ 26 ส.ค. 2564 ]252
177 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนายเทียม) [ 26 ส.ค. 2564 ]268
178 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากลานมันไปถนนลาดยางทางไปโคกสะอาด) [ 25 ส.ค. 2564 ]256
179 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายไสว ทบแก้ว ถึงหน้าบ้านนายสมเพียร ศรีชุมพล) [ 25 ส.ค. 2564 ]210
180 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางลาวัลย์ถึงบ้านนายพิชัย) [ 4 ส.ค. 2564 ]258
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33