องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ก.พ. 2563 ]66
162 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 6 ก.พ. 2563 ]172
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม 3320 นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก)งบประมาณ 400,000.-บาท [ 31 ม.ค. 2563 ]142
164 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 28 ม.ค. 2563 ]138
165 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ(องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง) [ 27 ม.ค. 2563 ]159
166 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]145
167 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด่ที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 2 ม.ค. 2563 ]128
168 ให้ยื่นแบบแสดงการเสียภาษี ประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]177
169 ประกาศช่องร้องเรียนงานบุคคล [ 27 ธ.ค. 2562 ]145
170 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน โดยลงลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากบ้านรกฟ้า - นานางอ่อนสี) [ 26 ธ.ค. 2562 ]147
171 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเรียบคลองไส้ไก่และถนนดินสายไปป่าช้า บ้านดอนหัน หมู่ที่1 [ 24 ธ.ค. 2562 ]184
172 รายงานประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]152
173 การตรวจรับงานจ้างทำงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุด บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 18 พ.ย. 2562 ]179
174 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 11 พ.ย. 2562 ]173
175 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (เส้นรอบสระหนองเม็กเชื่อมต่อทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองเม็ก) [ 8 พ.ย. 2562 ]176
176 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนานางหัทยา เพชรเลื่อม-นานายเหฉลิมชัย จัดนอก) [ 7 พ.ย. 2562 ]176
177 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]146
178 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนโดยลงหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายบรรจบ จากถนน202-ที่ดินนางสุฑารัตน์ คำดี) [ 28 ต.ค. 2562 ]168
179 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]155
180 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 16 ต.ค. 2562 ]152
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27