องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 478 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 26 พ.ย. 2564 ]22
2 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสามแยกป้อมยามสระหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรกฟ้า) [ 26 พ.ย. 2564 ]23
3 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านหนองแวงไปบ้านหันเก่า) [ 26 พ.ย. 2564 ]22
4 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายสมจิตร เทวะรัตน์ ถึงบ้านนายยงค์ แทนกลาง) [ 20 ต.ค. 2564 ]30
5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางชั้นพื้นทาง สายทาง นม.ถ.150-02 บ้านนานิคม-บ้านโคกสะอาด [ 12 ต.ค. 2564 ]34
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 11 ต.ค. 2564 ]23
7 ประกาศ ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]24
8 แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.ย. 2564 ]24
9 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 16 ก.ย. 2564 ]43
10 โครงการปรุงดิน ถิ่นนาข้าว ชาวด่านช้าง [ 14 ก.ย. 2564 ]23
11 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (ถนนสายดอนหัน-โนนเพ็ด) [ 8 ก.ย. 2564 ]40
12 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการปรุงดินถิ่นนาข้าว ชาวด่านช้าง แจ้งความประสงค์ได้ที่ กองการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นม. ตั้งแต่วันที่ 3-8 กนยายน 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]17
13 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายเขียวไปศาลปู่ตา) [ 26 ส.ค. 2564 ]45
14 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนายเทียม) [ 26 ส.ค. 2564 ]42
15 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายเขียว) [ 26 ส.ค. 2564 ]44
16 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนายเทียม) [ 26 ส.ค. 2564 ]42
17 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากลานมันไปถนนลาดยางทางไปโคกสะอาด) [ 25 ส.ค. 2564 ]42
18 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายไสว ทบแก้ว ถึงหน้าบ้านนายสมเพียร ศรีชุมพล) [ 25 ส.ค. 2564 ]41
19 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางลาวัลย์ถึงบ้านนายพิชัย) [ 4 ส.ค. 2564 ]46
20 โครงการทำงานจ้างเหมาก่อสร้าถนนคสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (จากสี่แยกวัดตะคร้อถึงโรงเรียนตะคร้อโนนทอง) [ 3 ส.ค. 2564 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24