องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 507 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาไฟเบอร์ (หอสูง) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 17 มิ.ย. 2565 ]2
2 เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]15
3 เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]14
4 เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]14
5 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]19
6 กำหนดการการประเมินความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]18
7 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จากสระน้ำบ้านโนนเพ็ดถึงทางแยกโคกโนนเหลื่อม)) [ 11 พ.ค. 2565 ]25
8 ประฃาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ [ 16 มี.ค. 2565 ]45
9 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณบ้านนายสัมพันธ์ บัวพรมมี) [ 8 มี.ค. 2565 ]53
10 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (เส้นทางเข้าบ้านโคกสะอาด) [ 8 มี.ค. 2565 ]52
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (บริเวณศาลปู่ตาถึงคลองอีสานเขียว) [ 25 ก.พ. 2565 ]72
12 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งแผงโซล่สเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 25 ก.พ. 2565 ]70
13 โครงการซ่อมแซมคันดสระประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 25 ก.พ. 2565 ]66
14 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังหูช้าง คสล. พร้อมติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำคลองไส้ไก่ [ 21 ก.พ. 2565 ]68
15 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) [ 30 ธ.ค. 2564 ]12
16 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 26 พ.ย. 2564 ]108
17 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสามแยกป้อมยามสระหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรกฟ้า) [ 26 พ.ย. 2564 ]103
18 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านหนองแวงไปบ้านหันเก่า) [ 26 พ.ย. 2564 ]103
19 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]36
20 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายสมจิตร เทวะรัตน์ ถึงบ้านนายยงค์ แทนกลาง) [ 20 ต.ค. 2564 ]114
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26