องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 520 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากนานางทองม้วน ใสสะรังถึงนานางทองไหล แก้วคำกอง) [ 16 ก.ย. 2565 ]10
2 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จากบ้านโนนเพ็ดไปคลองอีสานเขียว) [ 6 ก.ย. 2565 ]16
3 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (หลังโรงเรียนจากบ้านนายกำจัดถึงบ้านนายสุรพันธ์) [ 23 ส.ค. 2565 ]28
4 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากลานมันถึงแยกนานายประดิษฐ์) [ 23 ส.ค. 2565 ]28
5 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากโรงสีชุมชน ถึงถังประปาหมู่บ้าน) [ 16 ส.ค. 2565 ]23
6 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านจรัส พิศนอก) [ 5 ส.ค. 2565 ]23
7 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางทองศรี ชั่งดี ถึงนานางหัทยา เพชรเลื่อน) [ 25 ก.ค. 2565 ]27
8 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางเล็กถึงบ้านนางไก่) [ 21 ก.ค. 2565 ]24
9 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากนานางทองม้วนถึงนานายบุญทัน) [ 4 ก.ค. 2565 ]42
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]37
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]47
12 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 28 มิ.ย. 2565 ]49
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Asplaltic concrete) (ต่อจากถนนลาดยางหน้าเรือนจำ) [ 27 มิ.ย. 2565 ]46
14 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาไฟเบอร์ (หอสูง) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 17 มิ.ย. 2565 ]40
15 เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]63
16 เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]62
17 เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]63
18 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]69
19 กำหนดการการประเมินความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]69
20 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จากสระน้ำบ้านโนนเพ็ดถึงทางแยกโคกโนนเหลื่อม)) [ 11 พ.ค. 2565 ]68
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26