องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 672 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการปรับปรุงท่อทดน้ำ สระหนองจานเจี้ยว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 27 พ.ค. 2567 ]7
2 โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากสะพานบ้านโคกสะอาดไปถึงฝายชะลอน้ำ) [ 5 เม.ย. 2567 ]13
3 รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 29 มี.ค. 2567 ]6
4 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก [ 26 มี.ค. 2567 ]12
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง กำหนดเขตควบคุมเขตห้ามเผาเด็ดขาด และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ก.พ. 2567 ]21
6 โครงการขยายไหล่ทางลูกรัง ถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (สายบ้านสระไผ่ไปบ้านหนองหว้าเอน) [ 19 ก.พ. 2567 ]29
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.พ. 2567 ]14
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสี่แยกลาดยางเดิมไปวัดบ้านหนองเม็ก) [ 29 ม.ค. 2567 ]13
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (ขากหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรกฟ้่) [ 26 ม.ค. 2567 ]20
10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากบ้านดอนหันไปบ้านโนนเพ็ด) [ 26 ม.ค. 2567 ]12
11 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 25 ม.ค. 2567 ]13
12 การกำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 [ 11 ม.ค. 2567 ]6
13 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสะอาด [ 10 ม.ค. 2567 ]11
14 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]24
15 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสามแยกโรงสีชุมชน ถึงนานายอุดม สูหา) [ 22 ธ.ค. 2566 ]13
16 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]23
17 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]13
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 7 ธ.ค. 2566 ]20
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางกมลรัตน์ รังสีวิวัฒน์ ถึงบ้านนายบรรจบ นาดี) [ 4 ธ.ค. 2566 ]34
20 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34