องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ราคากลางจ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางจ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง