องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากหน้าบ้านนางสมมาด อังคะฮาด ถึงบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากหน้าบ้านนางสมมาด อังคะฮาด ถึงบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง