องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนายเทียม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนายเทียม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง