องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง