องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางรังสิตร์ถึงบ้านนายทองลวด)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางรังสิตร์ถึงบ้านนายทองลวด)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง