องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง