องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง