องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) บ้านนานิคม หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) บ้านนานิคม หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง