องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง