องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (ทางเข้าหมู่บ้านจากบ้านตะคร้อถึงบ้านตะคร้อเก่า)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (ทางเข้าหมู่บ้านจากบ้านตะคร้อถึงบ้านตะคร้อเก่า)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง