องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนานิคมตำบลด่านช้างถึงบ้านหนองเม็ก ช่วงบ้านนานิคม บ้านนานิคม หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนานิคมตำบลด่านช้างถึงบ้านหนองเม็ก ช่วงบ้านนานิคม บ้านนานิคม หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง