องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากนานางทองม้วน ใสสะรังถึงนานางทองไหล แก้วคำกอง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากนานางทองม้วน ใสสะรังถึงนานางทองไหล แก้วคำกอง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง