องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (เส้นรอบสระหนองเม็กเชื่อมต่อทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองเม็ก)

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (เส้นรอบสระหนองเม็กเชื่อมต่อทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองเม็ก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง