องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง