องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายบุญจันทร์ถึงสี่แยกบ้านนางนงนุช)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายบุญจันทร์ถึงสี่แยกบ้านนางนงนุช)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง