องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล . บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายกำจัดถึงฝายน้ำล้น)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล . บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายกำจัดถึงฝายน้ำล้น)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง