องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างได้จัดทำข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สมบูรณ์แล้ว และได้ประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง