องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอประชาสัมพันธ์โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจไปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอประชาสัมพันธ์โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจไปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง