องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตราการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตราการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง