องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางหนูแดง ศรีศักดิ์ดา ถึงโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางหนูแดง ศรีศักดิ์ดา ถึงโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง