องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนโดยลงหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายบรรจบ จากถนน202-ที่ดินนางสุฑารัตน์ คำดี)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนโดยลงหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายบรรจบ จากถนน202-ที่ดินนางสุฑารัตน์ คำดี)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง