องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากช่วงนานางวิลัย ทองภู ถึงนานางพั่ว ศรีจุมพล)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากช่วงนานางวิลัย ทองภู ถึงนานางพั่ว ศรีจุมพล)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง