องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนานางหัทยา เพชรเลื่อม-นานายเหฉลิมชัย จัดนอก)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนานางหัทยา เพชรเลื่อม-นานายเหฉลิมชัย จัดนอก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง