องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง