องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง IT Master Plan

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง IT Master Plan
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง