องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานอบรม ตามโครงการ อบต.ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานอบรม ตามโครงการ อบต.ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง