องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 626 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศรายงานผลการจัดการลดพลังงานฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ต.ค. 2564 ]82
142 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ต.ค. 2564 ]76
143 ประกาศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]27
144 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]60
145 ประกาศ ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]172
146 แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.ย. 2564 ]207
147 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 16 ก.ย. 2564 ]231
148 โครงการปรุงดิน ถิ่นนาข้าว ชาวด่านช้าง [ 14 ก.ย. 2564 ]157
149 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (ถนนสายดอนหัน-โนนเพ็ด) [ 8 ก.ย. 2564 ]246
150 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการปรุงดินถิ่นนาข้าว ชาวด่านช้าง แจ้งความประสงค์ได้ที่ กองการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นม. ตั้งแต่วันที่ 3-8 กนยายน 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]206
151 ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]102
152 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายเขียวไปศาลปู่ตา) [ 26 ส.ค. 2564 ]245
153 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนายเทียม) [ 26 ส.ค. 2564 ]193
154 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายเขียว) [ 26 ส.ค. 2564 ]224
155 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนายเทียม) [ 26 ส.ค. 2564 ]239
156 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากลานมันไปถนนลาดยางทางไปโคกสะอาด) [ 25 ส.ค. 2564 ]235
157 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายไสว ทบแก้ว ถึงหน้าบ้านนายสมเพียร ศรีชุมพล) [ 25 ส.ค. 2564 ]185
158 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางลาวัลย์ถึงบ้านนายพิชัย) [ 4 ส.ค. 2564 ]240
159 โครงการทำงานจ้างเหมาก่อสร้าถนนคสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (จากสี่แยกวัดตะคร้อถึงโรงเรียนตะคร้อโนนทอง) [ 3 ส.ค. 2564 ]223
160 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงลำห้วยแคนไปทางบ้านหันเก่า) [ 25 มิ.ย. 2564 ]177
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32