องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังหูช้าง คสล. พร้อมติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำคลองไส้ไก่ [ 21 ก.พ. 2565 ]212
142 ยกเลิกและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 14 ก.พ. 2565 ]39
143 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]23
144 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) ปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]22
145 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยากไร้ [ 21 ม.ค. 2565 ]48
146 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]27
147 หนังสือสั่งการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]34
148 การกำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]40
149 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]139
150 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) [ 30 ธ.ค. 2564 ]109
151 ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ธ.ค. 2564 ]52
152 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 26 พ.ย. 2564 ]244
153 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสามแยกป้อมยามสระหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรกฟ้า) [ 26 พ.ย. 2564 ]239
154 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านหนองแวงไปบ้านหันเก่า) [ 26 พ.ย. 2564 ]191
155 รายงานฐานขัอมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]24
156 รายงานฐานขัอมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]35
157 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ. 2564 – 2570 [ 1 พ.ย. 2564 ]29
158 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]156
159 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายสมจิตร เทวะรัตน์ ถึงบ้านนายยงค์ แทนกลาง) [ 20 ต.ค. 2564 ]210
160 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางชั้นพื้นทาง สายทาง นม.ถ.150-02 บ้านนานิคม-บ้านโคกสะอาด [ 12 ต.ค. 2564 ]205
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33