องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากหน้าวัดถึงศาลปู่ตา) [ 8 พ.ค. 2563 ]148
142 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากวัดโนนทองถึงบ้านนายพิชัย) [ 8 พ.ค. 2563 ]152
143 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายนานิคม-หนองหว้าเอน(นม.3320)ช่วงปากทางบ้านนานิคม [ 7 พ.ค. 2563 ]147
144 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-โคกสะอาด(นา.ถ.150-02) ช่วงหน้าวัดนานิคมไปเรือนจำบัวใหญ่ [ 7 พ.ค. 2563 ]172
145 การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) [ 29 เม.ย. 2563 ]148
146 แผนที่แสดงที่ตั้งลานกีฬา/สนามกีฬาหมู่บ้าน ใน อบต.ด่านช้าง [ 23 เม.ย. 2563 ]163
147 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 21 เม.ย. 2563 ]174
148 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 15 เม.ย. 2563 ]172
149 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนานิคมตำบลด่านช้างถึงบ้านหนองเม็ก ช่วงบ้านนานิคม บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 15 เม.ย. 2563 ]166
150 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]144
151 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (คลองอีสานเขียว) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 31 มี.ค. 2563 ]166
152 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 25 มี.ค. 2563 ]159
153 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดสระประปา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 23 มี.ค. 2563 ]154
154 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]128
155 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]154
156 ประกาศข้อบัญญัติ เรื่องการดำเนินมาตรการการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]150
157 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อเหลี่ยมลำห้วยแคน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 11 มี.ค. 2563 ]139
158 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ด่านช้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]162
159 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันดินคลองอีสานเขียว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 13 ก.พ. 2563 ]171
160 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ก.พ. 2563 ]47
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27