องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]135
122 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 28 มิ.ย. 2565 ]98
123 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Asplaltic concrete) (ต่อจากถนนลาดยางหน้าเรือนจำ) [ 27 มิ.ย. 2565 ]123
124 ฐานขัอมูลจำนวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิ่ง [ 22 มิ.ย. 2565 ]22
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 21 มิ.ย. 2565 ]23
126 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาไฟเบอร์ (หอสูง) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 17 มิ.ย. 2565 ]79
127 เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]107
128 เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]105
129 เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]146
130 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]146
131 กำหนดการการประเมินความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]175
132 นโยบาย/มาตรการ การควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 18 พ.ค. 2565 ]23
133 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จากสระน้ำบ้านโนนเพ็ดถึงทางแยกโคกโนนเหลื่อม)) [ 11 พ.ค. 2565 ]133
134 ประฃาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ [ 16 มี.ค. 2565 ]178
135 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณบ้านนายสัมพันธ์ บัวพรมมี) [ 8 มี.ค. 2565 ]193
136 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (เส้นทางเข้าบ้านโคกสะอาด) [ 8 มี.ค. 2565 ]173
137 โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. อบต.ด่านช้าง [ 7 มี.ค. 2565 ]76
138 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (บริเวณศาลปู่ตาถึงคลองอีสานเขียว) [ 25 ก.พ. 2565 ]211
139 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งแผงโซล่สเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 25 ก.พ. 2565 ]246
140 โครงการซ่อมแซมคันดสระประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 25 ก.พ. 2565 ]199
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33