องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายบุญจันทร์ถึงสี่แยกบ้านนางนงนุช) [ 10 ส.ค. 2563 ]183
122 เจตจำนงของผู้บริหาร [ 30 ก.ค. 2563 ]167
123 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางเย็นถึงบ้านนางบุญจรัส) [ 22 ก.ค. 2563 ]190
124 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายเขียวไปศาลปู่ตา) [ 22 ก.ค. 2563 ]166
125 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]159
126 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเสีย บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสี่แยกบ้านนางพิกุล - นานางคำบุ ประกอบนัน) [ 9 ก.ค. 2563 ]161
127 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]159
128 เจตจำนงของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]183
129 คำสั่ง อบต.ด่านช้าง ที่ 230 /2563กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]241
130 โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระวัด บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (คลองอีสานเขียว) [ 22 มิ.ย. 2563 ]167
131 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองไส้ไก่ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 22 มิ.ย. 2563 ]187
132 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]175
133 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]164
134 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) [ 10 มิ.ย. 2563 ]158
135 แผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2563) [ 5 มิ.ย. 2563 ]157
136 กิจกรรม 5 ส [ 5 มิ.ย. 2563 ]158
137 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 28 พ.ค. 2563 ]148
138 โครงการจ้าเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางบุญมาถึงวัดโนนทอง) [ 22 พ.ค. 2563 ]171
139 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางรังสิตร์ถึงบ้านนายทองลวด) [ 13 พ.ค. 2563 ]145
140 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนานายเฉลิมชัยเชื่อมต่อถนนเส้นรอบหมู่บ้าน) [ 8 พ.ค. 2563 ]144
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27