องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]40
102 ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน [ 29 ก.ย. 2565 ]32
103 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 28 ก.ย. 2565 ]47
104 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากนานางทองม้วน ใสสะรังถึงนานางทองไหล แก้วคำกอง) [ 16 ก.ย. 2565 ]55
105 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง IT Master Plan [ 11 ก.ย. 2565 ]63
106 เว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบ้านหนองเม็ก [ 7 ก.ย. 2565 ]41
107 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จากบ้านโนนเพ็ดไปคลองอีสานเขียว) [ 6 ก.ย. 2565 ]73
108 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (หลังโรงเรียนจากบ้านนายกำจัดถึงบ้านนายสุรพันธ์) [ 23 ส.ค. 2565 ]104
109 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากลานมันถึงแยกนานายประดิษฐ์) [ 23 ส.ค. 2565 ]120
110 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากโรงสีชุมชน ถึงถังประปาหมู่บ้าน) [ 16 ส.ค. 2565 ]90
111 รายงานผลการดำเนินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]42
112 ประชาสัมพันธ์ประกาศการลดใช้พลังงานอบต.ด่านช้าง [ 10 ส.ค. 2565 ]41
113 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านจรัส พิศนอก) [ 5 ส.ค. 2565 ]73
114 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางทองศรี ชั่งดี ถึงนานางหัทยา เพชรเลื่อน) [ 25 ก.ค. 2565 ]77
115 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางเล็กถึงบ้านนางไก่) [ 21 ก.ค. 2565 ]76
116 ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานอบรม ตามโครงการ อบต.ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.ค. 2565 ]63
117 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากนานางทองม้วนถึงนานายบุญทัน) [ 4 ก.ค. 2565 ]88
118 ประชาสัมพันธ์การอบรม โครงการ อบต.ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [ 1 ก.ค. 2565 ]48
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 1 ก.ค. 2565 ]21
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]78
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33