องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางหนูแดง ศรีศักดิ์ดา ถึงโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง) [ 3 พ.ย. 2565 ]63
82 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปบ้านโนนทอง) [ 3 พ.ย. 2565 ]68
83 ขอประชาสัมพันธ์โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]56
84 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายชื่อใหม่ [ 1 พ.ย. 2565 ]48
85 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและวีดีโอเดินทางท่องเที่ยวบ้านหนองเม็ก ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา [ 1 พ.ย. 2565 ]40
86 ประชาสัมพันธ์โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]16
87 คำสังมอบอำนาจนายกให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 31 ต.ค. 2565 ]16
88 แบบรายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง [ 26 ต.ค. 2565 ]50
89 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสี่แยกบ้านนางบุญสินถึงสี่แยกศาลากลางหมู่บ้าน) [ 25 ต.ค. 2565 ]77
90 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากทางหวง 202 ถึงทางแยกถังประปา) [ 25 ต.ค. 2565 ]54
91 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนหัย หมู่ที่ 1 (จากหน้าหมู่บ้านดอนหันเส้นสายหลักกลางหมู่บ้านถึงบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8) [ 19 ต.ค. 2565 ]83
92 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (เส้นถนนหลักหมู่ที่บ้านจากสี่แยกบ้านแม่ทองมา ไชยบุรี ไปถึงหน้าวัดหนองแวง) [ 19 ต.ค. 2565 ]66
93 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากสระประปาถึงถนน 202) [ 19 ต.ค. 2565 ]47
94 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]21
95 ประกาศรายงานผลความพึงพอใจฯ ปี 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]23
96 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่้กี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]20
97 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]38
98 ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ พร้อมออกตรวจสุขภาพให้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]25
99 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยยวกันป้ายโฆษณา ปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]24
100 infograpics รายงานผลการดำเนินงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]51
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33