องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]158
82 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมหนองไฮ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 11 พ.ค. 2564 ]154
83 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก) [ 6 พ.ค. 2564 ]173
84 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากสามแยกบ้านนางหอมจันทร์ถึงทางแยกโค้งลาดยาง ทางไปบ้านหนองเม็ก) [ 6 พ.ค. 2564 ]169
85 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จากบ้านนาวิรัตน์ถึงบ้านนางอรัญญา) [ 29 เม.ย. 2564 ]167
86 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก) [ 29 เม.ย. 2564 ]146
87 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากสามแยกบ้านนางหอมจันทร์ถึงทางโค้งลาดยางทางไปบ้านหนองเม็๋ก) [ 29 เม.ย. 2564 ]175
88 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 29 เม.ย. 2564 ]48
89 แผนที่แสดงที่ตั้งลานกีฬา/สนามกีฬาหมู่บ้าน ใน อบต.ด่านช้าง [ 23 เม.ย. 2564 ]154
90 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 23 เม.ย. 2564 ]40
91 ยกเลิกการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]180
92 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางแสวงถึงโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง) [ 25 มี.ค. 2564 ]152
93 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 24 มี.ค. 2564 ]184
94 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (ทางเข้าหมู่บ้านจากบ้านตะคร้อถึงบ้านตะคร้อเก่า) [ 24 มี.ค. 2564 ]170
95 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 11 ก.พ. 2564 ]40
96 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากสระประปาไปสระสี่เหลี่ยม) [ 28 ม.ค. 2564 ]170
97 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากบ้านรกฟ้าไปบ้านหนองคอม) [ 7 ม.ค. 2564 ]184
98 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายทองแดงถึงสามแยกบ้านนายกฤติกร ภูสิลิตร) [ 6 ม.ค. 2564 ]177
99 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (ถนนสายทางไปป่าช้า) [ 28 ธ.ค. 2563 ]176
100 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานประเภทวิชาการ [ 21 ธ.ค. 2563 ]163
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27