องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 โครงการปรุงดิน ถิ่นนาข้าว ชาวด่านช้าง [ 14 ก.ย. 2564 ]140
62 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (ถนนสายดอนหัน-โนนเพ็ด) [ 8 ก.ย. 2564 ]197
63 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการปรุงดินถิ่นนาข้าว ชาวด่านช้าง แจ้งความประสงค์ได้ที่ กองการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นม. ตั้งแต่วันที่ 3-8 กนยายน 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]157
64 ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]74
65 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายเขียวไปศาลปู่ตา) [ 26 ส.ค. 2564 ]194
66 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนายเทียม) [ 26 ส.ค. 2564 ]171
67 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายเขียว) [ 26 ส.ค. 2564 ]179
68 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนายเทียม) [ 26 ส.ค. 2564 ]189
69 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากลานมันไปถนนลาดยางทางไปโคกสะอาด) [ 25 ส.ค. 2564 ]184
70 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายไสว ทบแก้ว ถึงหน้าบ้านนายสมเพียร ศรีชุมพล) [ 25 ส.ค. 2564 ]159
71 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางลาวัลย์ถึงบ้านนายพิชัย) [ 4 ส.ค. 2564 ]191
72 โครงการทำงานจ้างเหมาก่อสร้าถนนคสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (จากสี่แยกวัดตะคร้อถึงโรงเรียนตะคร้อโนนทอง) [ 3 ส.ค. 2564 ]176
73 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงลำห้วยแคนไปทางบ้านหันเก่า) [ 25 มิ.ย. 2564 ]154
74 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสี่แยกศาลากลางบ้านถึงสระหนองเม็ก) [ 25 มิ.ย. 2564 ]144
75 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนองหว้าเอน(จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก) [ 23 มิ.ย. 2564 ]156
76 โครงการทำงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากหนองสระไผ่ไปโคกมืด) [ 14 มิ.ย. 2564 ]156
77 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากถนนลาดยางถึงนานายกมล) [ 11 มิ.ย. 2564 ]151
78 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านแม่เล็กถึงลำห้วยใหญ่) [ 8 มิ.ย. 2564 ]147
79 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากนานายสมพลถึงนานายสุพัฒน์) [ 2 มิ.ย. 2564 ]169
80 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนานายบุญศรีถึงถนนลาดยาง) [ 2 มิ.ย. 2564 ]145
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27