องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 647 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (ช่วงนานางบุญจิรา ปะตังพะลัง) [ 20 เม.ย. 2566 ]38
62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากถนน คสล.เดิม ไปถึงถนน คสล.เส้นรอบหมู่บ้าน) [ 10 เม.ย. 2566 ]39
63 ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 30 มี.ค. 2566 ]27
64 มาตราการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร [ 27 มี.ค. 2566 ]29
65 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 16 ก.พ. 2566 ]31
66 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.ด่านช้าง [ 9 ก.พ. 2566 ]85
67 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 5 ม.ค. 2566 ]23
68 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาไฟเบอร์ (หอถังสูง) บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 28 ธ.ค. 2565 ]34
69 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]36
70 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Polycy) [ 15 ธ.ค. 2565 ]51
71 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Polycy) [ 15 ธ.ค. 2565 ]43
72 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 9 ธ.ค. 2565 ]30
73 ฐานข้อมูลด้านอาชีพ [ 8 ธ.ค. 2565 ]54
74 ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ธ.ค. 2565 ]12
75 โครงการกิจกรรม 5 ส. ปีงบประมาณ 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]17
76 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากหน้าบ้านนางสมมาด อังคะฮาด ถึงบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8) [ 22 พ.ย. 2565 ]44
77 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากสระหนองโพธิ์ถึงโคกสะอาด) [ 21 พ.ย. 2565 ]38
78 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จาก[บ้านนายสมพงษ์ ถึงบ้านนางนันธิดา) [ 18 พ.ย. 2565 ]39
79 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากสามแยกบ้านโคกสะอาด ถึงนานายฉลู โพธิ์ศรี) [ 15 พ.ย. 2565 ]55
80 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางหนูแดง ศรีศักดิ์ดา ถึงโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง) [ 3 พ.ย. 2565 ]59
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33