องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งแผงโซล่สเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 25 ก.พ. 2565 ]144
42 โครงการซ่อมแซมคันดสระประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 25 ก.พ. 2565 ]133
43 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังหูช้าง คสล. พร้อมติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำคลองไส้ไก่ [ 21 ก.พ. 2565 ]132
44 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) [ 30 ธ.ค. 2564 ]61
45 ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ธ.ค. 2564 ]14
46 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 26 พ.ย. 2564 ]169
47 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสามแยกป้อมยามสระหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรกฟ้า) [ 26 พ.ย. 2564 ]166
48 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านหนองแวงไปบ้านหันเก่า) [ 26 พ.ย. 2564 ]148
49 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]101
50 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายสมจิตร เทวะรัตน์ ถึงบ้านนายยงค์ แทนกลาง) [ 20 ต.ค. 2564 ]157
51 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางชั้นพื้นทาง สายทาง นม.ถ.150-02 บ้านนานิคม-บ้านโคกสะอาด [ 12 ต.ค. 2564 ]156
52 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]90
53 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 11 ต.ค. 2564 ]157
54 ประกาศรายงานผลการจัดการลดพลังงานฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ต.ค. 2564 ]55
55 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ต.ค. 2564 ]53
56 ประกาศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]9
57 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]45
58 ประกาศ ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]147
59 แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.ย. 2564 ]162
60 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 16 ก.ย. 2564 ]183
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27