องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางทองศรี ชั่งดี ถึงนานางหัทยา เพชรเลื่อน) [ 25 ก.ค. 2565 ]40
22 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางเล็กถึงบ้านนางไก่) [ 21 ก.ค. 2565 ]35
23 ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานอบรม ตามโครงการ อบต.ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.ค. 2565 ]26
24 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากนานางทองม้วนถึงนานายบุญทัน) [ 4 ก.ค. 2565 ]52
25 ประชาสัมพันธ์การอบรม โครงการ อบต.ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [ 1 ก.ค. 2565 ]9
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]42
27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]65
28 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 28 มิ.ย. 2565 ]55
29 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Asplaltic concrete) (ต่อจากถนนลาดยางหน้าเรือนจำ) [ 27 มิ.ย. 2565 ]64
30 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาไฟเบอร์ (หอสูง) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 17 มิ.ย. 2565 ]47
31 เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]70
32 เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]69
33 เปิดการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]70
34 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]86
35 กำหนดการการประเมินความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]84
36 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จากสระน้ำบ้านโนนเพ็ดถึงทางแยกโคกโนนเหลื่อม)) [ 11 พ.ค. 2565 ]77
37 ประฃาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ [ 16 มี.ค. 2565 ]116
38 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณบ้านนายสัมพันธ์ บัวพรมมี) [ 8 มี.ค. 2565 ]118
39 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (เส้นทางเข้าบ้านโคกสะอาด) [ 8 มี.ค. 2565 ]118
40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (บริเวณศาลปู่ตาถึงคลองอีสานเขียว) [ 25 ก.พ. 2565 ]142
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27