องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (เส้นสายหลักกลางหมู่บ้าน) [ 31 ต.ค. 2566 ]42
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (สายบ้านหนองเม็กไปบ้านโนนเพ็ด) [ 31 ต.ค. 2566 ]35
23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากหน้าวัดบ้านหนองเม็กไปถนนสายหลักกลางหมู่บ้าน) [ 30 ต.ค. 2566 ]28
24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (เส้นสายหลักกลางหมู่บ้าน) [ 30 ต.ค. 2566 ]32
25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูพื้นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (ฃ่วงศาลากลางหม฿่บ้านไปหน้าวัดหนองแวง) [ 30 ต.ค. 2566 ]27
26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสามแยกบ้านนายถาวร ใสสะรัง ไปวัดบ้านหนองเม็ก) [ 30 ต.ค. 2566 ]29
27 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากสามแยกถนนลาดยางไปหน้าวัดนานิคม) [ 30 ต.ค. 2566 ]37
28 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]3
29 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ต.ค. 2566 ]27
30 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]25
31 จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 26 ต.ค. 2566 ]35
32 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากบ้านสระไผ่ไปโคกมืด) [ 24 ต.ค. 2566 ]39
33 จ้างทำงานติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก [ 24 ต.ค. 2566 ]30
34 จ้างทำงานติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง [ 24 ต.ค. 2566 ]44
35 แบบประเมินเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]33
36 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 19 ต.ค. 2566 ]31
37 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง IT Master Plan [ 5 ต.ค. 2566 ]24
38 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]1
39 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]57
40 โครงการก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 13 ก.ย. 2566 ]34
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33