องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ด่านช้าง [ 25 พ.ค. 2561 ]354
362 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ด่านช้าง [ 25 พ.ค. 2561 ]231
363 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]200
364 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]202
365 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.2561 [ 14 มี.ค. 2561 ]203
366 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]195
367 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และประจำปี 2562 สมัยแรก [ 8 ก.พ. 2561 ]242
368 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.-ธ.ค.60 [ 17 ม.ค. 2561 ]240
369 การตรวจรับงานจ้างทำงานปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 3 ม.ค. 2561 ]192
370 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]198
371 การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 29 ธ.ค. 2560 ]181
372 ราคากลางจ้างเหมาจัดหารถรับจ้างไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น) [ 18 ธ.ค. 2560 ]241
373 ราคากลางจ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 [ 18 ธ.ค. 2560 ]193
374 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมคันคูคลองไส้ไก่พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 13 ธ.ค. 2560 ]190
375 การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 27 พ.ย. 2560 ]191
376 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.-ก.ย.60 [ 15 พ.ย. 2560 ]192
377 ประกาศการตรวจรับงานจ้างทำงานเหมาซ่อมแซมทางน้ำเข้าสระหนองรกฟ้า บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 8 พ.ย. 2560 ]246
378 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 8 พ.ย. 2560 ]187
379 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 2 พ.ย. 2560 ]207
380 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (สี่แยกกลางบ้าน - ถังประปา) บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 30 ต.ค. 2560 ]241
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33