องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 28 ก.ย. 2559 ]149
362 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างรางระบายน้ำ (จากสี่แยกกลางบ้านถึงบ้านนางแน่ง) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 27 ก.ย. 2559 ]118
363 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (ภายในหมู่บ้าน) [ 22 ก.ย. 2559 ]125
364 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนานิคม-บ้านโคกสะอาด [ 22 ก.ย. 2559 ]128
365 เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (ภายในหมู่บ้าน) [ 22 ก.ย. 2559 ]122
366 เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนานิคม-บ้านโคกสะอาด [ 22 ก.ย. 2559 ]119
367 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน ม.11 [ 21 ก.ย. 2559 ]119
368 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน ม.10 [ 21 ก.ย. 2559 ]117
369 ราคากลางโครงการย้ายถังประปา ม.9 [ 21 ก.ย. 2559 ]131
370 ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลากลางบ้านหลังเก่าเป็นศุนย์ ศสมช. ม.7 [ 21 ก.ย. 2559 ]125
371 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระประปาพร้อมกำจัดวัชพืช ม.5 [ 21 ก.ย. 2559 ]123
372 เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระประปาพร้อมกำจัดวัชพืช บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 21 ก.ย. 2559 ]108
373 เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงศาลากลางบ้านหลังเก่าเป็นศูนย์ ศสมช. หมู่ที่ 7 [ 21 ก.ย. 2559 ]134
374 เชิญชวนเสนอาคาโครงการจ้างเหมาย้ายถังประปา บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 21 ก.ย. 2559 ]113
375 เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลด่านช้าง [ 21 ก.ย. 2559 ]108
376 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 15 ก.ย. 2559 ]116
377 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเพ็ด ม.8 [ 15 ก.ย. 2559 ]112
378 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 15 ก.ย. 2559 ]123
379 ราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 [ 15 ก.ย. 2559 ]120
380 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 15 ก.ย. 2559 ]122
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27