องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (คุ้มตะวันตก) [ 25 ก.ย. 2561 ]181
342 โครงการก่อสร้างรั้วกั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง [ 19 ก.ย. 2561 ]185
343 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.เส้นรอบหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่10 [ 14 ส.ค. 2561 ]242
344 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (เส้นรกฟ้า-หนองไฮ) [ 14 ส.ค. 2561 ]194
345 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสามแยกนานายประดิษฐ์-ทางลัดไปบ้านโคกสะอาด) [ 14 ส.ค. 2561 ]231
346 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากสามแยกนานายอนันต์-คลองอีสานเขียว) [ 14 ส.ค. 2561 ]190
347 การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงว่อมแซมคันคูคลองอีสานเขียว บ้านดคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 23 ก.ค. 2561 ]188
348 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนางวาสนา) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 17 ก.ค. 2561 ]243
349 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนายผดุงชัย ศรีวันทา-โรงเรียนบ้านหนองเม็ก) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 17 ก.ค. 2561 ]253
350 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (เส้นรอบหมู่บ้าน) บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 17 ก.ค. 2561 ]204
351 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 17 ก.ค. 2561 ]243
352 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 2 ก.ค. 2561 ]247
353 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก (จากบ้านดอนหันถึงทางไปบ้านด่านช้าง) หมู่ที่ 1 [ 28 มิ.ย. 2561 ]232
354 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน (จากหนองสระไผ่-รกฟ้า-โคกกลาง) หมู่ที่ 4 [ 25 มิ.ย. 2561 ]190
355 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (จากศาลปู่ตาถึงนานายจอม) หมู่ที่ 11 [ 25 มิ.ย. 2561 ]187
356 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 24 มิ.ย. 2561 ]203
357 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน (จากหนองสระไผ่-รกฟ้า-โคกกลาง) หมู่ที่ 4 [ 24 มิ.ย. 2561 ]204
358 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านโคกสะอาด-บ้านตะคร้อเก่า) หมู่ที่ 10 [ 22 มิ.ย. 2561 ]236
359 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านดคกสะอาด-บ้านตะคร้อเก่า) หมู่ที่ 10 [ 21 มิ.ย. 2561 ]242
360 ขายทอดตลาดที่ดิน [ 20 มิ.ย. 2561 ]203
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33