องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนน บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 23 ธ.ค. 2559 ]133
342 การตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมถนน บ้านดอนหัน-ด่านช้าง หมู่ที่ 1 [ 23 ธ.ค. 2559 ]142
343 การตรวจรับงานจ้างทำงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนานิคม - บ้านโคกสะอาด [ 20 ธ.ค. 2559 ]121
344 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 14 ธ.ค. 2559 ]123
345 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 14 ธ.ค. 2559 ]135
346 เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีตกลงราคา [ 14 ธ.ค. 2559 ]119
347 เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีตกลงราคา [ 14 ธ.ค. 2559 ]119
348 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 22 พ.ย. 2559 ]122
349 การตรวจรับงานจ้างเหมาย้ายถังประปา บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 22 พ.ย. 2559 ]118
350 การตรวจรับงานจ้างทำงานวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 14 พ.ย. 2559 ]118
351 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 2 พ.ย. 2559 ]127
352 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 31 ต.ค. 2559 ]123
353 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 31 ต.ค. 2559 ]151
354 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 [ 27 ต.ค. 2559 ]146
355 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 27 ต.ค. 2559 ]141
356 การตรวจรับงานจ้างทำงานปรับปรุงศาลากลางบ้านหลังเก่าเป็นศูนย์ ศสมช. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 27 ต.ค. 2559 ]144
357 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายผล หลวงพล) บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 20 ต.ค. 2559 ]126
358 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านสระไผ่ - บ้านโคกสว่าง) [ 20 ต.ค. 2559 ]125
359 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2559 ]137
360 การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระประปาพร้อมกำจัดวัชพืข บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 14 ต.ค. 2559 ]119
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27