องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 643 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนานิคม-หนองหว้าเอน [ 19 ธ.ค. 2561 ]232
322 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วกั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านตะคร้อโนนทอง หมู่ 2 [ 19 พ.ย. 2561 ]200
323 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ หมู่2 (นางลิ ศรีพนม) [ 13 พ.ย. 2561 ]194
324 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ หมู่2 (นายกลิ่น เลากลาง) [ 13 พ.ย. 2561 ]193
325 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง หมู่2 [ 13 พ.ย. 2561 ]195
326 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ถนน บ้านหนองแวง หมู่ที่7 [ 13 พ.ย. 2561 ]199
327 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 [ 28 ต.ค. 2561 ]188
328 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (นานายประดิษฐ์-ทางลัดไปบ้านโคกสะอาด) [ 4 ต.ค. 2561 ]186
329 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]231
330 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (บ้านนายอนันต์-คลองอีสานเขียว) [ 2 ต.ค. 2561 ]193
331 เจตจำนงในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]179
332 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]183
333 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]192
334 ประกาศใช้ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเรื่องงบประมาณรายจ่าย [ 28 ก.ย. 2561 ]182
335 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (เส้นรกฟ้า-หนองไฮ) [ 26 ก.ย. 2561 ]181
336 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (คุ้มตะวันตก) [ 25 ก.ย. 2561 ]174
337 โครงการก่อสร้างรั้วกั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง [ 19 ก.ย. 2561 ]174
338 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.เส้นรอบหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่10 [ 14 ส.ค. 2561 ]225
339 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (เส้นรกฟ้า-หนองไฮ) [ 14 ส.ค. 2561 ]182
340 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสามแยกนานายประดิษฐ์-ทางลัดไปบ้านโคกสะอาด) [ 14 ส.ค. 2561 ]221
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33