องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนนดิน (ถนนลาดยาง - บ้านโนนเพ็ด) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 20 มิ.ย. 2560 ]137
322 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมฝาย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 15 มิ.ย. 2560 ]142
323 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากสวนนางตุ๊ โนนภักดี) [ 30 พ.ค. 2560 ]152
324 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (ถนนลาดยาง-บ้านโนนเพ็ด) [ 30 พ.ค. 2560 ]111
325 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (หนองสระไผ่-โคกมืด) [ 30 พ.ค. 2560 ]135
326 ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายแอ่นที่ชำรุด บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 30 พ.ค. 2560 ]137
327 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.59-เม.ย.60 [ 24 พ.ค. 2560 ]141
328 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 4 พ.ค. 2560 ]160
329 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 [ 2 พ.ค. 2560 ]119
330 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางฉิม-บ้านผู้ใหญ่บ้าน) บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 19 เม.ย. 2560 ]143
331 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ-โนนทอง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 3 เม.ย. 2560 ]164
332 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 29 มี.ค. 2560 ]148
333 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 [ 29 มี.ค. 2560 ]117
334 เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีตกลงราคา [ 29 มี.ค. 2560 ]140
335 เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีตกลงราคา [ 29 มี.ค. 2560 ]117
336 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 17 ก.พ. 2560 ]145
337 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]139
338 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 28 ธ.ค. 2559 ]133
339 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 28 ธ.ค. 2559 ]139
340 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 26 ธ.ค. 2559 ]121
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27