องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]230
302 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 จำนวน 4 สาย รวม 17 จุด [ 10 ก.ค. 2562 ]204
303 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันดินสระน้ำและถนนดินเรียบคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 1 [ 9 ก.ค. 2562 ]198
304 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 2 ก.ค. 2562 ]201
305 โครงจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านรกฟ้า หมู่11(เส้นจากหน้าวัดถึงศาลปู่ตา) [ 28 มิ.ย. 2562 ]268
306 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]197
307 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]19
308 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการ อบต.ด่านช้าง [ 23 เม.ย. 2562 ]201
309 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]178
310 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล . บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายกำจัดถึงฝายน้ำล้น) [ 22 เม.ย. 2562 ]247
311 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ด่านช้าง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]193
312 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]211
313 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]273
314 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (เส้นรอบบ้าน) [ 9 เม.ย. 2562 ]245
315 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (ทางไปป่าช้า) [ 9 เม.ย. 2562 ]234
316 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากทางหลวง 202 - ถนนคอนกรีต 3 แยกบ้านนางหอมจันทร์) [ 5 เม.ย. 2562 ]196
317 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการเกษตรตามแนวทางเศรากิจพอเพียง [ 25 มี.ค. 2562 ]241
318 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]188
319 โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 15 ก.พ. 2562 ]180
320 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ก.พ. 2562 ]85
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33