องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 25 ก.ค. 2560 ]138
302 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก ม.9 (จากบ้านนายสายฟ้า-สี่แยก) [ 24 ก.ค. 2560 ]126
303 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (สายสี่แยกกลางบ้าน-ถังประปา) [ 24 ก.ค. 2560 ]121
304 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก ม.9(จากบ้านนายผดุงชัย-โรงเรียนบ้านหนองเม็ก) [ 24 ก.ค. 2560 ]122
305 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อเก่า ม.6 (จากบ้านนายเขียว นานอก-ศาลปู่ตา) [ 24 ก.ค. 2560 ]156
306 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง ม.7 (บ้านนางบุญพร้อม-นานายสอน) [ 24 ก.ค. 2560 ]122
307 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 24 ก.ค. 2560 ]123
308 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 24 ก.ค. 2560 ]120
309 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมคันคูคลองไส้ไก่พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 18 ก.ค. 2560 ]137
310 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนานิคม-หนองหว้าเอน [ 17 ก.ค. 2560 ]118
311 แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2560 ]125
312 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.60 [ 6 ก.ค. 2560 ]121
313 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนนดิน (สวนนางตุ๊ โนนภักดี) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 5 ก.ค. 2560 ]133
314 ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบบทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน [ 4 ก.ค. 2560 ]124
315 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.60 [ 30 มิ.ย. 2560 ]117
316 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ ม.2 (บ้านนางยัญ โพธิณรงค์-บ้านนางเย็น จันทะเล) [ 22 มิ.ย. 2560 ]123
317 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ ม.2 (ซอยบ้านนายจันทร์ กริชนอก) [ 22 มิ.ย. 2560 ]117
318 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเพ็ด ม.8 (จากสวนนางบุญเรือนถึงบ้านนายเทียม) [ 22 มิ.ย. 2560 ]115
319 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 21 มิ.ย. 2560 ]116
320 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนนดิน (หนองสรัไผ่ - โคกมืด) บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 20 มิ.ย. 2560 ]137
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27