องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 643 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]191
302 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]13
303 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการ อบต.ด่านช้าง [ 23 เม.ย. 2562 ]191
304 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]170
305 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล . บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายกำจัดถึงฝายน้ำล้น) [ 22 เม.ย. 2562 ]231
306 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ด่านช้าง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]186
307 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]191
308 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]263
309 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (เส้นรอบบ้าน) [ 9 เม.ย. 2562 ]236
310 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (ทางไปป่าช้า) [ 9 เม.ย. 2562 ]225
311 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากทางหลวง 202 - ถนนคอนกรีต 3 แยกบ้านนางหอมจันทร์) [ 5 เม.ย. 2562 ]184
312 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการเกษตรตามแนวทางเศรากิจพอเพียง [ 25 มี.ค. 2562 ]234
313 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]179
314 โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 15 ก.พ. 2562 ]173
315 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ก.พ. 2562 ]76
316 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ก.พ. 2562 ]111
317 สนามกีฬา/ลานกีฬา ที่ใช้งานได้ภายใน อบต.ด่านช้าง [ 4 ก.พ. 2562 ]195
318 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็กพร้อมถังสี่ใบ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 21 ม.ค. 2562 ]187
319 โครงการจ้างเหมาขุดลอกหรือขยายสระสี่เหลี่ยม บ้านตะคร้อเก่า หมู่6 [ 15 ม.ค. 2562 ]229
320 ให้ยื่นแบบแสดงการเสียภาษี ประจำปี 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]190
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33