องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 672 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 15 เม.ย. 2563 ]253
282 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนานิคมตำบลด่านช้างถึงบ้านหนองเม็ก ช่วงบ้านนานิคม บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 15 เม.ย. 2563 ]228
283 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]190
284 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (คลองอีสานเขียว) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 31 มี.ค. 2563 ]254
285 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 25 มี.ค. 2563 ]230
286 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดสระประปา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 23 มี.ค. 2563 ]220
287 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]173
288 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]226
289 ประกาศข้อบัญญัติ เรื่องการดำเนินมาตรการการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]227
290 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อเหลี่ยมลำห้วยแคน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 11 มี.ค. 2563 ]187
291 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ด่านช้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]253
292 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันดินคลองอีสานเขียว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 13 ก.พ. 2563 ]239
293 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ก.พ. 2563 ]88
294 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ก.พ. 2563 ]138
295 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 6 ก.พ. 2563 ]301
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม 3320 นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก)งบประมาณ 400,000.-บาท [ 31 ม.ค. 2563 ]194
297 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 28 ม.ค. 2563 ]193
298 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ(องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง) [ 27 ม.ค. 2563 ]227
299 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]201
300 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด่ที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 2 ม.ค. 2563 ]186
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34