องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 643 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]181
282 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนโดยลงหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายบรรจบ จากถนน202-ที่ดินนางสุฑารัตน์ คำดี) [ 28 ต.ค. 2562 ]232
283 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]179
284 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 16 ต.ค. 2562 ]179
285 ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.ด่านช้าง [ 3 ต.ค. 2562 ]217
286 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ย. 2562 ]217
287 โครงการจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำสระประปา บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 [ 26 ก.ย. 2562 ]222
288 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ บ้านหนองแวง หมู่ที่7 [ 26 ก.ย. 2562 ]202
289 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]227
290 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่6 [ 19 ก.ย. 2562 ]180
291 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ถังแชมเปญ)บ้านโตรงสะอาด หมู่10 [ 22 ส.ค. 2562 ]227
292 แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินมัดจำประกันสัญญา [ 22 ส.ค. 2562 ]186
293 โครงการจ้างเหมาต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 14 ส.ค. 2562 ]226
294 โครงการจ้างเหมาขุดขยายสระหนองกลาง บ้านโคกสะอาด หมูุ่ที่10 [ 13 ส.ค. 2562 ]222
295 โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 13 ส.ค. 2562 ]235
296 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]219
297 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 จำนวน 4 สาย รวม 17 จุด [ 10 ก.ค. 2562 ]187
298 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันดินสระน้ำและถนนดินเรียบคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 1 [ 9 ก.ค. 2562 ]190
299 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 2 ก.ค. 2562 ]184
300 โครงจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านรกฟ้า หมู่11(เส้นจากหน้าวัดถึงศาลปู่ตา) [ 28 มิ.ย. 2562 ]245
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33