องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ย. 2560 ]140
282 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ย. 2560 ]124
283 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ย. 2560 ]147
284 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมคันคูคลองอีสานเขียว บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 30 ส.ค. 2560 ]154
285 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 29 ส.ค. 2560 ]159
286 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 29 ส.ค. 2560 ]130
287 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 29 ส.ค. 2560 ]130
288 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 29 ส.ค. 2560 ]157
289 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนานิคม-หนองหว้าเอน [ 29 ส.ค. 2560 ]127
290 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนน (ภายในหมู่บ้าน) บ้าโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 28 ส.ค. 2560 ]129
291 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (จากสวนนางบุญเรือนถึงบ้านนายเทียม) บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 21 ส.ค. 2560 ]131
292 ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]125
293 ผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบืองต้น [ 17 ส.ค. 2560 ]143
294 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 15 ส.ค. 2560 ]155
295 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 15 ส.ค. 2560 ]146
296 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 15 ส.ค. 2560 ]135
297 การตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมฝายแอ่นที่ชำรุด บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 15 ส.ค. 2560 ]130
298 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายจันทร์ กริชนอก) บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 31 ก.ค. 2560 ]155
299 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางยัญ โพธิณรงค์ - บ้านนางเย็น จันทะเล) บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 31 ก.ค. 2560 ]126
300 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.60 [ 27 ก.ค. 2560 ]132
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27