องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 29 ธ.ค. 2560 ]132
262 ราคากลางจ้างเหมาจัดหารถรับจ้างไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น) [ 18 ธ.ค. 2560 ]173
263 ราคากลางจ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 [ 18 ธ.ค. 2560 ]141
264 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมคันคูคลองไส้ไก่พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 13 ธ.ค. 2560 ]143
265 การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 27 พ.ย. 2560 ]144
266 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.-ก.ย.60 [ 15 พ.ย. 2560 ]141
267 ประกาศการตรวจรับงานจ้างทำงานเหมาซ่อมแซมทางน้ำเข้าสระหนองรกฟ้า บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 8 พ.ย. 2560 ]173
268 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 8 พ.ย. 2560 ]148
269 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 2 พ.ย. 2560 ]152
270 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (สี่แยกกลางบ้าน - ถังประปา) บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 30 ต.ค. 2560 ]164
271 ประกาศใช้บัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]159
272 Hacked by SaruH4N - FireHackTurk Turkhackteam.org [ 3 ต.ค. 2560 ]139
273 ราคากลางอาหาารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด (สพฐ.) [ 3 ต.ค. 2560 ]139
274 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายผดุงชัย-โรงเรียนหนองเม็ก) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 27 ก.ย. 2560 ]127
275 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายสายฟ้า-สี่แยก) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 27 ก.ย. 2560 ]125
276 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายเขียว-ศาลปู่ตา) บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 [ 27 ก.ย. 2560 ]121
277 ราคากลางโครงการซ่อมแซมทางน้ำเข้าสระหนองรกฟ้า บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 19 ก.ย. 2560 ]121
278 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 4 ก.ย. 2560 ]128
279 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 4 ก.ย. 2560 ]127
280 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนคสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 4 ก.ย. 2560 ]120
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27