องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 17 ก.ค. 2561 ]181
242 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 2 ก.ค. 2561 ]177
243 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก (จากบ้านดอนหันถึงทางไปบ้านด่านช้าง) หมู่ที่ 1 [ 28 มิ.ย. 2561 ]170
244 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน (จากหนองสระไผ่-รกฟ้า-โคกกลาง) หมู่ที่ 4 [ 25 มิ.ย. 2561 ]136
245 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (จากศาลปู่ตาถึงนานายจอม) หมู่ที่ 11 [ 25 มิ.ย. 2561 ]144
246 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 24 มิ.ย. 2561 ]149
247 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน (จากหนองสระไผ่-รกฟ้า-โคกกลาง) หมู่ที่ 4 [ 24 มิ.ย. 2561 ]156
248 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านโคกสะอาด-บ้านตะคร้อเก่า) หมู่ที่ 10 [ 22 มิ.ย. 2561 ]174
249 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านดคกสะอาด-บ้านตะคร้อเก่า) หมู่ที่ 10 [ 21 มิ.ย. 2561 ]170
250 ขายทอดตลาดที่ดิน [ 20 มิ.ย. 2561 ]149
251 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ด่านช้าง [ 25 พ.ค. 2561 ]277
252 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ด่านช้าง [ 25 พ.ค. 2561 ]167
253 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]147
254 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]151
255 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.2561 [ 14 มี.ค. 2561 ]147
256 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]148
257 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และประจำปี 2562 สมัยแรก [ 8 ก.พ. 2561 ]175
258 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.-ธ.ค.60 [ 17 ม.ค. 2561 ]176
259 การตรวจรับงานจ้างทำงานปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 3 ม.ค. 2561 ]151
260 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]152
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27