องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]247
242 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]224
243 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) [ 10 มิ.ย. 2563 ]220
244 แผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2563) [ 5 มิ.ย. 2563 ]192
245 กิจกรรม 5 ส [ 5 มิ.ย. 2563 ]218
246 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 28 พ.ค. 2563 ]198
247 โครงการจ้าเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางบุญมาถึงวัดโนนทอง) [ 22 พ.ค. 2563 ]240
248 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางรังสิตร์ถึงบ้านนายทองลวด) [ 13 พ.ค. 2563 ]191
249 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนานายเฉลิมชัยเชื่อมต่อถนนเส้นรอบหมู่บ้าน) [ 8 พ.ค. 2563 ]201
250 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากหน้าวัดถึงศาลปู่ตา) [ 8 พ.ค. 2563 ]189
251 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากวัดโนนทองถึงบ้านนายพิชัย) [ 8 พ.ค. 2563 ]208
252 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายนานิคม-หนองหว้าเอน(นม.3320)ช่วงปากทางบ้านนานิคม [ 7 พ.ค. 2563 ]197
253 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-โคกสะอาด(นา.ถ.150-02) ช่วงหน้าวัดนานิคมไปเรือนจำบัวใหญ่ [ 7 พ.ค. 2563 ]260
254 การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) [ 29 เม.ย. 2563 ]193
255 แผนที่แสดงที่ตั้งลานกีฬา/สนามกีฬาหมู่บ้าน ใน อบต.ด่านช้าง [ 23 เม.ย. 2563 ]244
256 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 21 เม.ย. 2563 ]254
257 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 15 เม.ย. 2563 ]251
258 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนานิคมตำบลด่านช้างถึงบ้านหนองเม็ก ช่วงบ้านนานิคม บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 15 เม.ย. 2563 ]226
259 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]187
260 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (คลองอีสานเขียว) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 31 มี.ค. 2563 ]253
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33