องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ถนน บ้านหนองแวง หมู่ที่7 [ 13 พ.ย. 2561 ]155
222 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 [ 28 ต.ค. 2561 ]147
223 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (นานายประดิษฐ์-ทางลัดไปบ้านโคกสะอาด) [ 4 ต.ค. 2561 ]152
224 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]172
225 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (บ้านนายอนันต์-คลองอีสานเขียว) [ 2 ต.ค. 2561 ]159
226 เจตจำนงในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]147
227 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]143
228 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]151
229 ประกาศใช้ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเรื่องงบประมาณรายจ่าย [ 28 ก.ย. 2561 ]153
230 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (เส้นรกฟ้า-หนองไฮ) [ 26 ก.ย. 2561 ]150
231 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (คุ้มตะวันตก) [ 25 ก.ย. 2561 ]139
232 โครงการก่อสร้างรั้วกั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง [ 19 ก.ย. 2561 ]136
233 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.เส้นรอบหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่10 [ 14 ส.ค. 2561 ]171
234 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (เส้นรกฟ้า-หนองไฮ) [ 14 ส.ค. 2561 ]143
235 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสามแยกนานายประดิษฐ์-ทางลัดไปบ้านโคกสะอาด) [ 14 ส.ค. 2561 ]171
236 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากสามแยกนานายอนันต์-คลองอีสานเขียว) [ 14 ส.ค. 2561 ]149
237 การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงว่อมแซมคันคูคลองอีสานเขียว บ้านดคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 23 ก.ค. 2561 ]139
238 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนางวาสนา) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 17 ก.ค. 2561 ]159
239 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนายผดุงชัย ศรีวันทา-โรงเรียนบ้านหนองเม็ก) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 17 ก.ค. 2561 ]190
240 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (เส้นรอบหมู่บ้าน) บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 17 ก.ค. 2561 ]154
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27