องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากถนนลาดยางหนองเม็กโคกสะอาดถึงบ้านโนนเพ็ดช่วงปากทาง) [ 1 ต.ค. 2563 ]243
222 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]229
223 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 14 ก.ย. 2563 ]225
224 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]202
225 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]207
226 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 1 (เส้นข้างวัด) [ 18 ส.ค. 2563 ]222
227 ขอประชาสัมพันธ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]173
228 ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 11 ส.ค. 2563 ]189
229 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (ทางเข้าโรงเรียนเชื่อมต่อถนนรอบสระหนองเม็ก) [ 10 ส.ค. 2563 ]275
230 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายบุญจันทร์ถึงสี่แยกบ้านนางนงนุช) [ 10 ส.ค. 2563 ]290
231 เจตจำนงของผู้บริหาร [ 30 ก.ค. 2563 ]208
232 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางเย็นถึงบ้านนางบุญจรัส) [ 22 ก.ค. 2563 ]262
233 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายเขียวไปศาลปู่ตา) [ 22 ก.ค. 2563 ]215
234 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]198
235 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเสีย บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสี่แยกบ้านนางพิกุล - นานางคำบุ ประกอบนัน) [ 9 ก.ค. 2563 ]205
236 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]216
237 เจตจำนงของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]246
238 คำสั่ง อบต.ด่านช้าง ที่ 230 /2563กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]310
239 โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระวัด บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (คลองอีสานเขียว) [ 22 มิ.ย. 2563 ]263
240 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองไส้ไก่ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 22 มิ.ย. 2563 ]248
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33