องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางแสวงถึงโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง) [ 25 มี.ค. 2564 ]197
202 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 24 มี.ค. 2564 ]259
203 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (ทางเข้าหมู่บ้านจากบ้านตะคร้อถึงบ้านตะคร้อเก่า) [ 24 มี.ค. 2564 ]235
204 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 11 ก.พ. 2564 ]75
205 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากสระประปาไปสระสี่เหลี่ยม) [ 28 ม.ค. 2564 ]232
206 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากบ้านรกฟ้าไปบ้านหนองคอม) [ 7 ม.ค. 2564 ]253
207 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายทองแดงถึงสามแยกบ้านนายกฤติกร ภูสิลิตร) [ 6 ม.ค. 2564 ]239
208 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (ถนนสายทางไปป่าช้า) [ 28 ธ.ค. 2563 ]239
209 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานประเภทวิชาการ [ 21 ธ.ค. 2563 ]246
210 รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ธ.ค. 2563 ]159
211 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากสามแยกป้อมยามถึงคลองอีสานเขียว) [ 18 ธ.ค. 2563 ]255
212 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA) [ 16 ธ.ค. 2563 ]187
213 ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ปี2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]239
214 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สงอายุรายใหม่ [ 2 พ.ย. 2563 ]223
215 ขอประชาสัมพันธ์โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจไปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2563 ]176
216 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]179
217 รายงานไตรมาสที่ 4 [ 21 ต.ค. 2563 ]190
218 ประกาศการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.ด่านช้าง [ 19 ต.ค. 2563 ]191
219 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]215
220 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]79
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33