องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 โครงการทำงานจ้างเหมาก่อสร้าถนนคสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (จากสี่แยกวัดตะคร้อถึงโรงเรียนตะคร้อโนนทอง) [ 3 ส.ค. 2564 ]248
182 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงลำห้วยแคนไปทางบ้านหันเก่า) [ 25 มิ.ย. 2564 ]196
183 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสี่แยกศาลากลางบ้านถึงสระหนองเม็ก) [ 25 มิ.ย. 2564 ]208
184 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนองหว้าเอน(จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก) [ 23 มิ.ย. 2564 ]196
185 โครงการทำงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากหนองสระไผ่ไปโคกมืด) [ 14 มิ.ย. 2564 ]244
186 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากถนนลาดยางถึงนานายกมล) [ 11 มิ.ย. 2564 ]189
187 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านแม่เล็กถึงลำห้วยใหญ่) [ 8 มิ.ย. 2564 ]189
188 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากนานายสมพลถึงนานายสุพัฒน์) [ 2 มิ.ย. 2564 ]226
189 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนานายบุญศรีถึงถนนลาดยาง) [ 2 มิ.ย. 2564 ]181
190 จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]193
191 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมหนองไฮ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 11 พ.ค. 2564 ]195
192 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก) [ 6 พ.ค. 2564 ]236
193 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากสามแยกบ้านนางหอมจันทร์ถึงทางแยกโค้งลาดยาง ทางไปบ้านหนองเม็ก) [ 6 พ.ค. 2564 ]235
194 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จากบ้านนาวิรัตน์ถึงบ้านนางอรัญญา) [ 29 เม.ย. 2564 ]245
195 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก) [ 29 เม.ย. 2564 ]201
196 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากสามแยกบ้านนางหอมจันทร์ถึงทางโค้งลาดยางทางไปบ้านหนองเม็๋ก) [ 29 เม.ย. 2564 ]238
197 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 29 เม.ย. 2564 ]99
198 แผนที่แสดงที่ตั้งลานกีฬา/สนามกีฬาหมู่บ้าน ใน อบต.ด่านช้าง [ 23 เม.ย. 2564 ]239
199 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 23 เม.ย. 2564 ]89
200 ยกเลิกการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]259
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33