องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 643 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการขยายไหล่ทางลูกรัง ถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (สายบ้านสระไผ่ไปบ้านหนองหว้าเอน) [ 19 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.พ. 2567 ]0
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสี่แยกลาดยางเดิมไปวัดบ้านหนองเม็ก) [ 29 ม.ค. 2567 ]3
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (ขากหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรกฟ้่) [ 26 ม.ค. 2567 ]6
5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากบ้านดอนหันไปบ้านโนนเพ็ด) [ 26 ม.ค. 2567 ]2
6 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 25 ม.ค. 2567 ]2
7 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสะอาด [ 10 ม.ค. 2567 ]2
8 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]10
9 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสามแยกโรงสีชุมชน ถึงนานายอุดม สูหา) [ 22 ธ.ค. 2566 ]2
10 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]10
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]2
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 7 ธ.ค. 2566 ]8
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางกมลรัตน์ รังสีวิวัฒน์ ถึงบ้านนายบรรจบ นาดี) [ 4 ธ.ค. 2566 ]13
14 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]5
15 การตรวจรับงานจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (ต่อจากถนน คสล.ไปถึงถนนลาดยางทางไปบ้านด่านช้าง) [ 7 พ.ย. 2566 ]13
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากบ้านปริญ จันภิรมย์ ไปป่าช้าเก่าบ้านดอนหัน) [ 6 พ.ย. 2566 ]13
17 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากถนน 202 ไปถังประปา) [ 31 ต.ค. 2566 ]28
18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (เส้นสายหลักกลางหมู่บ้าน) [ 31 ต.ค. 2566 ]25
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (สายบ้านหนองเม็กไปบ้านโนนเพ็ด) [ 31 ต.ค. 2566 ]25
20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากหน้าวัดบ้านหนองเม็กไปถนนสายหลักกลางหมู่บ้าน) [ 30 ต.ค. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33