องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 542 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาไฟเบอร์ (หอถังสูง) บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 28 ธ.ค. 2565 ]1
2 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Polycy) [ 15 ธ.ค. 2565 ]1
3 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Polycy) [ 15 ธ.ค. 2565 ]0
4 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 9 ธ.ค. 2565 ]4
5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากหน้าบ้านนางสมมาด อังคะฮาด ถึงบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8) [ 22 พ.ย. 2565 ]8
6 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากสระหนองโพธิ์ถึงโคกสะอาด) [ 21 พ.ย. 2565 ]7
7 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จาก[บ้านนายสมพงษ์ ถึงบ้านนางนันธิดา) [ 18 พ.ย. 2565 ]7
8 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากสามแยกบ้านโคกสะอาด ถึงนานายฉลู โพธิ์ศรี) [ 15 พ.ย. 2565 ]14
9 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางหนูแดง ศรีศักดิ์ดา ถึงโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง) [ 3 พ.ย. 2565 ]16
10 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปบ้านโนนทอง) [ 3 พ.ย. 2565 ]14
11 ขอประชาสัมพันธ์โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]25
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายชื่อใหม่ [ 1 พ.ย. 2565 ]21
13 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสี่แยกบ้านนางบุญสินถึงสี่แยกศาลากลางหมู่บ้าน) [ 25 ต.ค. 2565 ]32
14 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากทางหวง 202 ถึงทางแยกถังประปา) [ 25 ต.ค. 2565 ]16
15 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนหัย หมู่ที่ 1 (จากหน้าหมู่บ้านดอนหันเส้นสายหลักกลางหมู่บ้านถึงบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8) [ 19 ต.ค. 2565 ]23
16 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (เส้นถนนหลักหมู่ที่บ้านจากสี่แยกบ้านแม่ทองมา ไชยบุรี ไปถึงหน้าวัดหนองแวง) [ 19 ต.ค. 2565 ]27
17 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากสระประปาถึงถนน 202) [ 19 ต.ค. 2565 ]16
18 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากนานางทองม้วน ใสสะรังถึงนานางทองไหล แก้วคำกอง) [ 16 ก.ย. 2565 ]19
19 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง IT Master Plan [ 11 ก.ย. 2565 ]14
20 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จากบ้านโนนเพ็ดไปคลองอีสานเขียว) [ 6 ก.ย. 2565 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28