องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลด่านช้าง [ 15 ก.ย. 2559 ]141
382 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.59-ก.ค.59 [ 24 ส.ค. 2559 ]134
383 ราคากลางโครงการก่อร้างร่องระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 19 ส.ค. 2559 ]115
384 เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีตกลงราคา [ 19 ส.ค. 2559 ]120
385 การตรวจรับงานจ้างทำงานจ้างเหมาขุดลอกหนองกลาง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 17 ส.ค. 2559 ]136
386 แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2559 ]113
387 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (สายหน้าศาลปู่ตา) บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 2 ส.ค. 2559 ]118
388 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (จากศาลาเอนกประสงค์ถึงสี่แยกกลางบ้าน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 2 ส.ค. 2559 ]119
389 ราคากลางโครงการขุดลอกหนองกลาง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 26 ก.ค. 2559 ]124
390 เชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองกลาง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 26 ก.ค. 2559 ]119
391 ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ-โนนทอง หมู่ที่ 2 [ 25 ก.ค. 2559 ]121
392 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 21 ก.ค. 2559 ]138
393 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายบุญจิตรถึงบ้านนายเฉลิม) บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2559 ]194
394 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายมงคลถึงคลองอีสานเขียว) บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2559 ]117
395 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายฉลวยถึงบ้านนายเทียม) บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 30 มิ.ย. 2559 ]149
396 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 23 มิ.ย. 2559 ]118
397 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม [ 17 มิ.ย. 2559 ]116
398 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 13 มิ.ย. 2559 ]124
399 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็กพร้อมถังสี่ใบ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 10 มิ.ย. 2559 ]133
400 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 10 มิ.ย. 2559 ]114
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27