องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากสามแยกนานายอนันต์-คลองอีสานเขียว) [ 14 ส.ค. 2561 ]194
382 การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงว่อมแซมคันคูคลองอีสานเขียว บ้านดคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 23 ก.ค. 2561 ]194
383 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนางวาสนา) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 17 ก.ค. 2561 ]249
384 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนายผดุงชัย ศรีวันทา-โรงเรียนบ้านหนองเม็ก) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 17 ก.ค. 2561 ]259
385 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (เส้นรอบหมู่บ้าน) บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 17 ก.ค. 2561 ]211
386 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 17 ก.ค. 2561 ]249
387 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 2 ก.ค. 2561 ]252
388 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก (จากบ้านดอนหันถึงทางไปบ้านด่านช้าง) หมู่ที่ 1 [ 28 มิ.ย. 2561 ]236
389 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน (จากหนองสระไผ่-รกฟ้า-โคกกลาง) หมู่ที่ 4 [ 25 มิ.ย. 2561 ]197
390 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (จากศาลปู่ตาถึงนานายจอม) หมู่ที่ 11 [ 25 มิ.ย. 2561 ]192
391 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 24 มิ.ย. 2561 ]207
392 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน (จากหนองสระไผ่-รกฟ้า-โคกกลาง) หมู่ที่ 4 [ 24 มิ.ย. 2561 ]207
393 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านโคกสะอาด-บ้านตะคร้อเก่า) หมู่ที่ 10 [ 22 มิ.ย. 2561 ]240
394 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านดคกสะอาด-บ้านตะคร้อเก่า) หมู่ที่ 10 [ 21 มิ.ย. 2561 ]248
395 ขายทอดตลาดที่ดิน [ 20 มิ.ย. 2561 ]209
396 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ด่านช้าง [ 25 พ.ค. 2561 ]364
397 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ด่านช้าง [ 25 พ.ค. 2561 ]236
398 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]205
399 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]209
400 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.2561 [ 14 มี.ค. 2561 ]206
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35