องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 643 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายเขียว-ศาลปู่ตา) บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 [ 27 ก.ย. 2560 ]153
382 ราคากลางโครงการซ่อมแซมทางน้ำเข้าสระหนองรกฟ้า บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 19 ก.ย. 2560 ]145
383 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 4 ก.ย. 2560 ]155
384 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 4 ก.ย. 2560 ]157
385 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนคสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 4 ก.ย. 2560 ]161
386 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ย. 2560 ]200
387 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ย. 2560 ]158
388 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ย. 2560 ]209
389 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมคันคูคลองอีสานเขียว บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 30 ส.ค. 2560 ]207
390 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 29 ส.ค. 2560 ]211
391 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 29 ส.ค. 2560 ]158
392 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 29 ส.ค. 2560 ]161
393 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 29 ส.ค. 2560 ]220
394 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนานิคม-หนองหว้าเอน [ 29 ส.ค. 2560 ]174
395 การตรวจรับงานจ้างทำงานซ่อมแซมถนน (ภายในหมู่บ้าน) บ้าโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 28 ส.ค. 2560 ]178
396 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. (จากสวนนางบุญเรือนถึงบ้านนายเทียม) บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 21 ส.ค. 2560 ]193
397 ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]151
398 ผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบืองต้น [ 17 ส.ค. 2560 ]200
399 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 15 ส.ค. 2560 ]211
400 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 15 ส.ค. 2560 ]211
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33