องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการบำรุงรักษาถนน สายบ้านนานิคม-บ้านหนองหว้าเอน ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ส.ค. 2555 ]262
142 การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 1 ส.ค. 2555 ]237
143 การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 1 ส.ค. 2555 ]229
144 การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 1 ส.ค. 2555 ]262
145 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลด่านช้าง [ 23 ก.ค. 2555 ]228
146 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน (ถังเหล็ก) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 23 ก.ค. 2555 ]272
147 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน (ถังเหล็ก [ 7 มิ.ย. 2555 ]225
148 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินภายในตำบลด่านช้าง [ 24 พ.ค. 2555 ]284
149 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำ [ 24 พ.ค. 2555 ]235
150 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ [ 10 พ.ค. 2554 ]189
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 10 พ.ค. 2554 ]183
152 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลด่า [ 22 ก.พ. 2554 ]184
153 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรก [ 25 ก.พ. 2553 ]206
154 สอบราคาซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนบ้านสระไผ่และบ้าน [ 25 ก.พ. 2553 ]237
155 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำ [ 19 ก.พ. 2553 ]229
156 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินภายในตำบลด่านช้าง [ 19 ก.พ. 2553 ]189
157 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน (ถัง [ 30 พ.ย. 542 ]172
158 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากบ้านดอนหันถึงถนนทางไปบ้านด่านช้าง) [ 30 พ.ย. 542 ]185
159 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากบ้านดอนหันถึงถนนทางไปบ้านด่านช้าง) [ 30 พ.ย. 542 ]232
160 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 30 พ.ย. 542 ]185
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9