องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง