องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระเบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายทอง-บ้านนายสุวรรณ์)

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระเบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายทอง-บ้านนายสุวรรณ์)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง